Go to ...

Ziare Gorj

ultimele stiri din Gorj

RSS Feed

Cum poți beneficia de scutirea de impozit ca și proprietar?


Proprietarii care cedează spre închiriere imobile vor putea beneficia de scutire de impozit pentru veniturile din chirie, până la finalul anului 2020, dacă reduc chiria lunară cu 30%, bani care pot fi investitie firma

Legea prevede:

„Art 2. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

(2) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. 

 (3) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (1) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

De asemenea, chiria redusă cu 30% nu se mai adună la veniturile obținute din activități independente. Astfel, acești contribuabili vor avea o șansă în plus să nu depășească plafonul de 12 salarii minime brute pe an, de la care se calculează contribuții sociale obligatorii.

„Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020”, prevede legea adoptată marți.

De aceste scutiri beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente. Aceasta tot cu condiția reducerii chiriei cu 30% față de februarie 2020.

În cazul firmelor care oferă imobile spre închiriere, acestea vor beneficia de o reducere cu 80% a impozitului pe profit, respectiv impozitului pe venitul microîntreprinderilor, dacă reduc cu cel puțin 20% chiriile față de luna februarie 2020. Reducerea de impozit se aplică până la finalul anului 2020 și numai pentru veniturile din chiriile scăzute cu minimum 20%.

„(6) În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80%  din valoarea lor.

(7) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (6) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. 

(8) Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile alin. (6) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinţei bunului imobile, potrivit alin (7).

(9) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (6) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020”, prevede legea trecută marți de Parlament.

Tags:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *