Go to ...

Ziare Gorj

ultimele stiri din Gorj

RSS Feed

Condiții de accesare Bucharest Startup City ce oferă o finanțare de 50.000 euro pentru firmele de București


Prin programul Bucharest Startup City firmele înființate după data de 01.ianuarie.2019 pot obține o finanțare de până la 50.000 euro per proiect pentru activități non-agricole.

Condiții pentru a accesa finanțarea de 50.000 euro sunt:

Finanțarea se poate accesa cu un SRL sau SRL-D

Firma să aibă sediul social și punctul de lucru în București și să fie înființată după 01.01.2019

Acționarii firmei să fie persoane fizice, nu se acceptă spre finanțare firmele ce au acționari alte  firme.

Firma are capital social integral privat

Acționarii firmei nu trebuie să mai fie acționari în alte afirme (microîntrepinderi, întreprinderi mici sau mijloci) cu același cod CAEN autorizat

Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetul local, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare.

Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

Nu exista limită de vârstă pentru accesarea finanțării

Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată. 

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către finanțator. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către finanțator, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul finanțatorului, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

Dacă sunt îndeplinite condițiile de accesare prezentate mai sus se poate obține o finanțare de 50.000 euro pentru activități non-agricole în Municipiul București. Daca firma nu își desfășoară activitatea în București poate accesa alte finanțări europene nerambursabile precum Start-up Nation, POR  2.2, România Start-up Plus etc.

Tags:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *